Opakovanie Laser B1+ ( intermediate - upper-intermediate )
Gramatika+slovná zásoba - precvičovanie
Gramatika+slovná zásoba - precvičovanie
Slovná zásoba
Úvodný text
Kontrolné otázky k textu