Náplň 1. polroku ekonómie v maturitnom ročníku

- voliteľný seminár v maturitnom ročníku