Náplň 1. polroku ekonómie v maturitnom ročníku

Náplň 2. polroku ekonómie v maturitnom ročníku

- voliteľný seminár v maturitnom ročníku